پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 16 فروردين 1399
   
 

ردیف

از سال

تا سال

عنوان شغل

1

1372

1374

کارمند و کارشناس شهرداری سمیرم

2

1374

1377

مسئول خدمات شهری

3

1377

1379

مسئول امور اداری

4

1379

1382

مسئول امور اداری و خدمات شهری

5

1382

1383

مسئول امور اداری سمیرم

6

1383

1384

معاونت مالی و اداری بهارستان

7

1384

1386

معاونت فرهنگی و اجتماعی بهارستان

8

1386

1389

شهردار سجزی

9

1389

1390

معاونت فرمانداری شهرستان سمیرم

10

1390

1392

شهردار چمگردان

11

1392

1396

شهردار درچه

12

1396

تاکنون

شهردار دیزیچه

 
 

شهاب ثابت راسخ

سالهای خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 96-92
 

محسن نادری 

سالهای خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 92-86

 

محمدرضا نصوحیان

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 86-82

 

تقی شاهی

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 81-79

 

علی حیدری

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 78-77

 

شادروان مرحوم 

سید حسن عظیمی

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 76-72

 

روحش شاد و یادش گرامی باد


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0