يکشنبه, 27 اسفند 1396


تاریخچه :
بافتهای کهن جزئی از پیکره و بدنه این شهر است و دارای ارزشهای کالبدی ، عملکردی اقتصادی و فرهنگی که با قابلیت ها و توان های بالقوه خود ، یک سرمایه محسوب می شود. این کالبد و ساختار در معرض تهدیدات بنیادی بوده و نیازمند تشخیص مسائل ، چالش ها و ساماندهی آنهاست . نپرداختن به بافت فرسوده شهر ، چه به جای مانده از شهر نشینی دوران باشد و چه انباشته از جریان های نابسامان ، رشد شهر را به پیرامون سوق می دهد و این حکایت ازآن دارد که همراه با نابسامانی ها ، ثرو تهای شهری بسیاری در دل شهر رها می شود و هزینه های هنگفت بنا کردن بافتهای دیگر بر گرده شهر نهاده می شود .

چشم انداز :
تجدید حیات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بافت قدیمی ، فرسوده و نامناسب شهری و دستیابی به هنری پایدار و مشارکتی و اعتلاء هویت ارزشهای فرهنگی اجتماعی و معماری ایرانی – اسلامی و ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهروندان وگردشگران .
ماموریت :
بستر سازی و حمایت از امر ساماندهی ، هویت بخشی وتوسعه درونی شهر دیزیچه از طریق بازسازی و نوسازی انواع بافتهای شهری ، تسهیل دسترسی مالکان ، سازندگان وسرمایه گذاران با استفاده از حمایت ها و منابع داخلی و خارجی و ارایه الگوها و مدل های و پروژه های مدیریتی ، فنی و اجرای مناسب . اهداف : نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر دیزیچه . ساماندهی محلات و محورهای بافت قدیم و مرمت بناهای تاریخی . توسعه مشارکت سرمایه گذاران در اجرای پروژه های محرک نوسازی .

سوالات متداول درمورد بافت فرسوده شهری
1-آیا میدانید بافت فرسوده چیست ؟ بافت فرسوده به قسمت هایی ازمحدوده قانونی شهر گفته میشود که بدلیل فرسودگی ساختمان ها، دسترسی نامناسب به فضاهای محلی ، کمبود خدمات و زیر ساخت های شهری ، آسیب پذیرند و توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب می گردند.

2- به نظر شما محدوده های بافت فرسوده چه خصوصیاتی دارند ؟ بیشتر از 50درصد خانه ها فرسوده هستند . بیشتر از 50درصد خانه ها کمتر از 200متر مربع مساحت دارند. بیشتر از 50درصد کوچه ها کمتر از 6متر پهنا دارند.

3-نوسازی با فت فرسوده چه مزایایی برای ساکنین و مالکین آنها دارند ؟ با اجرای طرح نوسازی در این مناطق ، علاوه بر بالا رفتن ارزش مادی ملک ، مزایای دیگری مانند مقاوم سازی و بالا رفتن ایمنی منزل ، بهبود دسترسی به مناطق شهری و عبور مرور بهتر ، افزایش فضای سبز ، بهبود امنیت اجتماعی و در مجموع افزایش رفاه عمومی بوجود می آید .
4- فکر می کنید چه مساحتی از شهر دیزیچه شامل بافت فرسوده می شود؟ شهر دیزیچه دارای 95هکتار بافت فرسوده مصوب است .

5- به نظر شما ، عمر مفید یک ساختمان چقدر است ؟ در دنیا ، عمر مفید ساختمان حدود 90سال پیش بینی شده اما این رقم در ایران بدلیل رعایت نکردن مسائل فنی و استاندارسازی بین 20تا 30سال می باشد.

6- می دانید رابطه زلزله با بافت فرسوده چیست ؟ با توجه به این که در ایران ، در 50سال گذشته ، چندین هزار نفر در زلزله های مختلف جهان جان خود را از دست داده اند ، و این واقعیت که در صورت ایجاد زلزله با ریشتر کم ، در بافتهای فرسوده خسارت فراوانی بوجود می آید ، احیای بافت فرسوده و مقاوم سازی ساختمان ها می تواند از پیامد های نامناسب این حادثه و خسارت جانی و مالی بکاهد.

7- چرا بافت فرسوده ، مناطق امنی برای بزهکاران و اجرای اعمال خلاف است ؟ افزایش ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی در بافت فرسوده به علت وجود مکا نهای مخروبه ، نا امن و بی دفاع شهری در این مناطق و عدم امکان نظارت عمومی وکنترل اجتماعی بر آن است .

8- ساکنین بافتهای فرسوده از کدام حقوق خود بهرمند نیستند ؟ امنیت اجتماعی ، جریان حیات اقتصادی و اجتماعی شهری بهرمندی مردم از مزایای عمرانی ، از جمله حقوق نادیده ساکنان بافتهای فرسوده است ؟

9- فکر می کنید رابطه احیای بافت فرسوده و خانه دار شدن جوانان چیست ؟ در حال حاضر با احیای بافت فرسوده موجود در استان اصفهان ، ظرفیت سکونت برای حدود 5/1میلیون نفر دیگر مهیا خواهد شد .

10- آیا بافت فرسوده در مهاجرت درون شهری موثر است  ؟ با احیاء بافت فرسوده ، علاوه برحذف مهاجرت های درون شهری ، از گسترش شهر جلوگیری می شود .

آیا میدانید هنگام بروز حوادث در بافت فرسوده...؟

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0