يکشنبه, 27 اسفند 1396
معرفی مسئول


حسین هاشمی

مسئول حراست شهرداری 

سوابق شغلی:

مسئول حراست

سال شروع فعالیت در شهرداری دیزیچه: 1395

شماره تماس داخلی: 106

 

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0