پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 16 فروردين 1399


نام و نام خانوادگی : علی اکبر محمودی

سمت : شهردار

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : علوم سیاسی

شماره تلفن : 03152458300

 
 


نام و نام خانوادگی : علی ملکی
سمت :
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حقوق
شماره تلفن : 123


 


نام و نام خانوادگی : سیدحامدطباطبائی
سمت : معاون
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مالی-حسابداری
شماره تلفن :
103


 
 

نام و نام خانوادگی : حسین هاشمی
سمت : مدیرحراست
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
شماره تلفن : 106


 
 

نام و نام خانوادگی : احمدرضا یزدانی
سمت : سرپرست امورمالی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری
شماره تلفن : 131


 
 

نام و نام خانوادگی : سعید میکلانی
سمت : امور اداری و کارگزینی و انفورماتیک
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : فن آوری اطلاعات(it)
شماره تلفن : 104

 
 

نام و نام خانوادگی :
سمت : مسئول روابط عمومی
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی : روابط عمومی
شماره تلفن : 105


 


 

نام و نام خانوادگی : خسرو هادی
سمت : مسئول عمران و ترانشه
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : عمران
شماره تلفن : 110


 
 

نام و نام خانوادگی : احمدرضا قائمی
سمت : مسئول شهرسازی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : عمران
شماره تلفن : 03152458311--129 


 


نام و نام خانوادگی : مصطفی بهرامی
سمت : مسئول خدمات شهری
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی :-
شماره تلفن : 119

 
 

نام و نام خانوادگی : اصغر بلوطی
سمت : مسئول املاک و توافقات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حقوق
شماره تلفن : 124


 
 

نام و نام خانوادگی : ناصرنجاتی
سمت : مسئول درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری
شماره تلفن : 113


 نام و نام خانوادگی :
سمت : 
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
شماره تلفن : 118


 نام و نام خانوادگی : محسن حبیبی
سمت : مسئول امورحقوقی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حقوق
شماره تلفن :116  
 
 
 نام و نام خانوادگی : امیر ملکی
سمت :  امور قراردادها و اصناف
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری
شماره تلفن : 324


 
 


نام و نام خانوادگی : حسن مداحی
سمت : سرپرست حمل و نقل و موتوری
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی :
شماره تلفن :
 
 


نام و نام خانوادگی :
سمت : سرپرست فضای سبز
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی :
شماره تلفن : 


 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0